BIP
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny
Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:

1.   środki trwałe – 11.815,71 zł

2.   pozostałe środki trwałe –  180.994,00zł

3.   wartości niematerialne i prawne – 12.258,64 zł

4.   zbiory biblioteczne – 347.340,80 zł

-           zbiory biblioteki w Zdunach – 238.902,72 zł

-           zbiory filii  bibliotecznej  w Baszkowie – 55.018,33 zł

-           zbiory filii bibliotecznej w Konarzewie –53.419,75 zł

Budynek, w którym mieści się siedziba Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny (ul. Sienkiewicza 9)jest własnością Gminy Zduny, a pomieszczenia zajmowane są przez Bibliotekę na podstawie umowy użyczenia.


Budynki, będące siedzibami filii (Baszków 67 i Konarzew 52) są własnością Gminy Zduny, a pomieszczenia zajmowane są przez Bibliotekę na podstawie umów użyczenia.

Utworzono przez:
Joanna Krupińska
(Referent)
Utworzono dnia:
28.08.2013

Pokaż/ukryj historię zmian

Utworzono przez: Joanna Krupińska, dnia: 2013-08-28 12:52:25

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:

1.   środki trwałe – 11.815,71 zł

2.   pozostałe środki trwałe –  180.994,00zł

3.   wartości niematerialne i prawne – 12.258,64 zł

4.   zbiory biblioteczne – 347.340,80 zł

-           zbiory biblioteki w Zdunach – 238.902,72 zł

-           zbiory filii  bibliotecznej  w Baszkowie – 55.018,33 zł

-           zbiory filii bibliotecznej w Konarzewie –53.419,75 zł

Budynek, w którym mieści się siedziba Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny (ul. Sienkiewicza 9)jest własnością Gminy Zduny, a pomieszczenia zajmowane są przez Bibliotekę na podstawie umowy użyczenia.


Budynki, będące siedzibami filii (Baszków 67 i Konarzew 52) są własnością Gminy Zduny, a pomieszczenia zajmowane są przez Bibliotekę na podstawie umów użyczenia.