BIP
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny
Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania

Biblioteka powstała w 1948 roku. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

CELE: zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez organizowanie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej,

 

ZADANIA:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 4. Zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa,
 5. Umożliwianie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej,
 6. Podejmowanie innych zadań dla zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy lub służące szeroko pojętej promocji książki, czytelnictwa, biblioteki, gminy i kultury.

 

Utworzono przez:
Joanna Krupińska
(Referent)
Utworzono dnia:
28.08.2013

Pokaż/ukryj historię zmian

Utworzono przez: Joanna Krupińska, dnia: 2013-08-28 12:51:54

Biblioteka powstała w 1948 roku. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

CELE: zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez organizowanie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej,

 

ZADANIA:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 4. Zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa,
 5. Umożliwianie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej,
 6. Podejmowanie innych zadań dla zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy lub służące szeroko pojętej promocji książki, czytelnictwa, biblioteki, gminy i kultury.