BIP
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny
Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny jest instytucją  kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora, działającą na podstawie:

 

·       Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jedn. Dz.U. Z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406).

 

·       Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 642).

·       Statutu – Załacznik do Uchwały nr XXVII/195/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Gmina Zduny.

Organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań

Utworzono przez:
Joanna Krupińska
(Referent)
Utworzono dnia:
27.08.2013