BIP
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny
Biuletyn Informacji Publicznej
Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny
Przetarg rozstrzygnięty

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa wraz z montażem wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2014 r. - nr ogłoszenia 249676
Utworzono przez:
Mirosława Szymczak
(Dyrektor)
Utworzono dnia:
13.08.2014
Zatwierdzono przez:
Mirosława Szymczak
(Dyrektor)
Zatwierdzono dnia:
13.08.2014
Przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą układu funkcjonalnego oraz kolorystyki elewacji Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny - część I
Przetarg rozstrzygnięty

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 381806-2013 z dnia 19.09.2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą układu funkcjonalnego oraz kolorystyki elewacji Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta  Zduny”– część I.

Utworzono przez:
Joanna Krupińska
(Referent)
Utworzono dnia:
30.09.2013
Przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą układu funkcjonalnego oraz kolorystyki elewacji Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny - część 1
Przetarg rozstrzygnięty

Numer ogłoszenia: 348132 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót modernizacyjnych i zakup wyposażenia na zadaniu pod nazwą: Przebudowa z nadbudową wraz ze zmianą układu funkcjonalnego oraz kolorystyki elewacji Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny -
część 1.
Główny przedmiot zamówienia - roboty budowlane; dodatkowe przedmioty zamówienia - roboty: elektryczne, instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i gazu, stolarskie, malarskie, konstrukcyjne oraz zakup i montaż wyposażenia.
Utworzono przez:
Joanna Krupińska
(Referent)
Utworzono dnia:
19.09.2013