Uwaga! Ta strona może używać plików cookies w celu przechowywania danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Biblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka Zduny

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny

ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny tel.62 721 51 72 fax.62 722 08 97 biblioteka@zduny.pl

Nasze projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodano:⌚ 08.04.2019

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2023:  

 „BiblioMALUCH” –  projekt jest skierowany do rodziców z ich najmłodszymi mieszkańcami Gminy i Miasta Zduny, czyli dla dzieci od 1 do 3 lat. Program opierał się na założeniach integracji sensorycznej tak, by stymulować zmysły dzieci, wspierać ich rozwój, inspirować do zabaw i aktywności rozwojowych.

 "W wakacyjnej bibliotece swoje pasje odkrywam" - dzieci w wieku od 7 do 10 lat  z Gminy Zduny będą mogły wziąć udział w 5-godzinnych warsztatach. Uczestnicy spotkań poznają takie pasje i zawody jak: leśnik, krawiec, muzyk czy podróżnik. Spotkania są formą aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wakacji letnich. 

"W bibliotece się rozwijam i czas umilam" - projekt możliwia zorganizowanie atrakcyjnych zajęć dla osób 60+ oraz młodzieży w bibliotekach w Zdunach, Baszkowie i Konarzewie. Będą m.in. systematyczne spotkania tematyczne np. z leśnikiem, z dietetykiem, zajęcia z psychologiem, warsztaty florystyczne, a także kolejne spotkania autorskie dla młodzieży i dorosłych; będzie też działało „Biblioteczne Pogotowie Technologiczne”, w ramach którego osoby 60+ uzyskają nieodpłatną pomoc w obsłudze, ustawieniach nowo zakupionych przez nich urządzeń typu: telefon, laptop, aparat fotograficzny, tablet.

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2022:  

 „BiblioMALUCH” –  projekt jest skierowany do rodziców z ich najmłodszymi mieszkańcami Gminy i Miasta Zduny, czyli dla dzieci od 1 do 3 lat. Program opierał się na założeniach integracji sensorycznej tak, by stymulować zmysły dzieci, wspierać ich rozwój, inspirować do zabaw i aktywności rozwojowych.

 "W wakacyjnej bibliotece swoje pasje odkrywam" - dzieci w wieku od 7 do 10 lat  z Gminy Zduny brały udział w 5-godzinnych warsztatach. Uczestnicy spotkań poznali takie pasje i zawody jak: tancerz, sportowiec. 

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2021: 

„BiblioMALUCH” –  projekt jest skierowany do rodziców z ich najmłodszymi mieszkańcami Gminy i Miasta Zduny, czyli dla dzieci od 1 do 3 lat. Program opierał się na założeniach integracji sensorycznej tak, by stymulować zmysły dzieci, wspierać ich rozwój, inspirować do zabaw i aktywności rozwojowych.

 "W wakacyjnej bibliotece swoje pasje odkrywam" - dzieci w wieku od 7 do 10 lat  z Gminy Zduny brały udział w 5-godzinnych warsztatach. Spotkania odbyły się po tygodniu w każdej z naszych bibliotek: w Zdunach, Baszkowie i Konarzewie. 

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2020:

„BiblioMALUCH” –  projekt jest skierowany do rodziców z ich najmłodszymi mieszkańcami Gminy i Miasta Zduny, którzy jeszcze są zbyt mali, by chodzić do przedszkola. Program  opierał się na założeniach integracji sensorycznej tak, by stymulować zmysły dzieci, wspierać ich rozwój, inspirować do zabaw i aktywności rozwojowych.

 „W bibliotece się rozwijasz i… czas umilasz”-  umożliwia zorganizowanie atrakcyjnych zajęć dla osób 60+ oraz młodzieży w bibliotekach w Zdunach, Baszkowie i Konarzewie. Będą m.in. systematyczne spotkania tematyczne, sadzenie drzew z leśnikiem, zajęcia z psychologiem, kolejne spotkania autorskie dla młodzieży i dorosłych, a także kursy komputerowe; będzie też działało „Biblioteczne Pogotowie Technologiczne”, w ramach którego osoby 60+ uzyskają nieodpłatną pomoc w obsłudze, ustawieniach nowo zakupionych przez nich urządzeń typu : telefon, laptop, aparat fotograficzny, tablet.

 "W wakacyjnej bibliotece świat poznaję" - dzięki temu projektowi dzieci w wieku 7 - 10 lat wzięły udział w wakacyjnych zajęciach i wycieczkach. Każdego dnia uczestnicy spotkań poznali inny kraj i zwyczaje w nim panujące. Odwiedziliśmy: Czechy, Francję, Indie, Amerykę Północną i... polski ogród w którym dzieci posadziły rośliny.

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2019: 

„BiblioMALUCH” –  projekt jest skierowany do rodziców z ich najmłodszymi mieszkańcami Gminy i Miasta Zduny, którzy jeszcze są zbyt mali, by chodzić do przedszkola. Program będzie opierał się na założeniach integracji sensorycznej tak, by stymulować zmysły dzieci, wspierać ich rozwój, inspirować do zabaw i aktywności rozwojowych. Będzie wiele niespodzianek, a i podpowiedzi dla rodziców do wspólnego i kreatywnego  spędzania czasu z dziećmi!

 

„W bibliotece się rozwijasz i… czas umilasz”-  umożliwia zorganizowanie atrakcyjnych zajęć dla osób 60+ oraz młodzieży w bibliotekach w Zdunach, Baszkowie i Konarzewie. Będą m.in. systematyczne spotkania tematyczne, zajęcia z  robotami Photon, rozmowy z przedstawicielami młodych pokoleń,  o tradycji, zajęcia z psychologiem, kolejne spotkania autorskie dla młodzieży i dorosłych, a także kursy komputerowe; będzie też działało „Biblioteczne Pogotowie Technologiczne”, w ramach którego osoby 60+ uzyskają nieodpłatną pomoc w obsłudze, ustawieniach nowo zakupionych przez nich urządzeń typu : telefon, laptop, aparat fotograficzny, tablet.

 "W wakacyjnej bibliotece świat poznaję" - dzięki temu projektowi dzieci w wieku 7 - 10 lat wzięły udział w wakacyjnych zajęciach i wycieczkach. Każdego dnia uczestnicy spotkań poznali inny kraj i zwyczaje w nim panujące. Odwiedziliśmy: Meksyk, Rosję, Hiszpanię, Włochy a także stoliće Wielkopolski, Poznań.

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2018:

„Lato, książka i ja” projekt umożliwił zorganizowanie atrakcyjnych zajęć wakacyjnych we wszystkich naszych placówkach: w Zdunach, Baszkowie i Konarzewie. W programie były m.in. zajęcia taneczne, teatralne oraz spotkanie z ogrodnikiem i leśniczym. Podsumowaniem projektu był wyjazd do Wrocławskiego Centrum Wiedzy o Wodzie - Hydropolis..

„Do biblioteki po książkę i do teatru” – projekt skierowany do wszystkich grup wiekowych. Polegał napołączeniu promocji książek z poznaniem teatru.  Dzięki dofinansowaniu dzieci mogły brać udział w warsztatach teatralnych, a nagrodą dla nich był wyjazd  do Teatru Animacji w Poznaniu. Dodatkowo podczas realizacji projektu udało zorganizować się spotkania z Elżbietą Olszewską – członkiem zarządu Fundacji ABC XXI, oraz Małgorzatą Strońską, prezesem Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka.

 

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2017:

„Fantazje na każdą okazję” – projekt polegający na prowadzeniu warsztatów plastycznych.Podczas tych zajęć dzieci poznały różne techniki plastyczne, miały okazję wziąć udział w spotkaniu z ilustratorami oraz pisarzem. Dzieci spędzały czas w bibliotece twórczo, zagłębiając tajniki malarstwa, rysunku, poprzez realizację autorskich pomysłów.

 Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2016:

Od początku marca 2017 roku realizowaliśmy projekt: "Fantazje na każdą okazję", na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 22000,00 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja czytelnictwa. Spotkania z cyklu odbywały się od początku marca i trwały do 9 czerwca br. Uczestnikami tych spotkań były dzieci z: Publicznego Przedszkola w Zdunach, Niepublicznego Przedszkola Parafialnego oraz uczniowie  klas I – III Szkoły Podstawowej w Zdunach. Podczas warsztatów poznawały wiele inspirujących tekstów literackich.

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2016:

Pozyskaliśmy 177 500,00 zł dofinansowanie na projekt: „Remont i doposażenie siedziby i filii”.

Dokładnie o takie pieniądze wnioskowaliśmy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet  2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”; wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu – mimo, iż nasze placówki mają bardzo dobrą bazę lokalową – możemy nareszcie wyremontować toaletę w Filii Bibliotecznej w Baszkowie, odnowić parkiet i oświetlenie, a w drugiej z filii – w Konarzewie  - ocieplić  obudowę schodów zewnętrznych,  odświeżyć ściany . Poza tym obie  te biblioteki – wraz z siedzibą główną – zostaną doposażone w  potrzebne, nowoczesne urządzenia. Po modernizacji budynku w Zdunach w latach 2013 – 2014 – w trakcie realizacji systematycznych działań okazało się jakich sprzętów jeszcze nam brakuje.

Wykorzystaliśmy możliwości, jakie stworzył Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”, by użytkownicy korzystali z bogatej oferty naszych bibliotek w mieście i gminie w jak najlepszych warunkach . 

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2013:

Środki w wysokości 950 tys. zł. udało się pozyskać z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Infrastruktura bibliotek" zarządzanego przez Instytut Książki w Krakowie. W ramach Priorytetu wspierany jest remont, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków bibliotek w małych gminach. 

Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2012:

10.000,00zł - aplikowaliśmy do programu dotacyjnego Instytutu Książki: ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, który jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012.
Jego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Pozyskaliśmy maksymalną kwotę, o jaką można było wnioskować.

 Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w roku 2011:

KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE!

Tym razem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje nasz projekt, opracowany w ramach Programu Operacyjnego "Wydarzenia Artystyczne", Priorytet - "Literatura". Jego celem jest promocja literatury i czytelnictwa. W ramach zadania: "Książki to: tradycja, przygody, podróże i nasza codzienność", Biblioteka zorganizuje w tym roku kolejne spotkania z twórcami książek dla dzieci i dorosłych, spektakle teatralne, wykłady, prezentacje multimedialne, konkursy.

Wprawdzie już w minionym czasie mieszkańcy gminy mogli uczestniczyć w różnych spotkaniach w filialnych placówkach, ale niewątpliwie decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli w tym roku na to, by niemal wszystkie planowane wydarzenia w Bibliotece w Zdunach odbyły się również w Baszkowie i Konarzewie. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 9,300
. W tej chwili trwają rozmowy z twórcami.

 

Projekty na które uzyskaliśmy dofinansowanie w roku 2009.

PROGRAM INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK

Z wielką satysfakcją informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył pozytywnie projekt opracowany przez nas w ramach projektu INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK, przyznając naszej placówce 60.000,00 zł!

Kwota ta będzie w większości wykorzystana na modernizację budynku Filii Bibliotecznej w Baszkowie i doposażenie jej w regały dla literatury dziecięcej, modernizację oświetlenia w Bibliotece w Zdunach oraz zakup urządzeń peryferyjnych dla Filii w Konarzewie.

Celem Programu Operacyjnego INRASTRUKTURA BIBLIOTEK jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym bardzo podkreśla się standardy estetyczne), by poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewnić użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym z nowoczesnego sprzętu komputerowego.

Przy ocenie zwracano szczególną uwagę na planowanie działań inwestycyjnych w filiach, wykorzystanie zmodernizowanej przestrzeni biblioteki do działań edukacyjnych i animacyjnych oraz uwzględnienie w projekcie i programie działania potrzeb różnych grup społecznych.

Jako finalista Programu Rozwoju Bibliotek (o czym informowalismy wcześniej) - nasz projekt otrzymał dodatkowe 2 punkty. Maksymalna wnioskowana kwota była z góry określona, w zależności od liczby placówek, jakie będą objęte planowaną inwestycją. Ponieważ Biblioteka w Zdunach posiada 2 filie zatem maksymalnie mogła pozyskać 60.000 zł i taką też kwotę przyznano!

Mamy nadzieję, że czytelnicy (obecni i przyszli), zwłaszcza baszkowskiej placówki cieszą się razem z nami!!!

 Projekty na które uzyskaliśmy dofinansowanie w roku 2008:

Z Wojewódzkiego Urzedu Marszałkowskiego - 3000,00. Środki zostały pozyskane w kategorii Wydarzenia artystyczne i przeznaczone na spotkania z twórcami książek dla dzieci i dorosłych, spektakle teatralne, wykłady... 

 W 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 626,00 zł na realizację zadania zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zarządzanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie realizowane jest za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, z którą podpisaliśmy umowę. Biblioteczne półki uginają się od nowych książek, dlatego zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty książkowej w naszych placówkach: w Zdunach, Baszkowie oraz Konarzewie. 

Wczytywanie obrazów...

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
soboty: 9:00 - 12:00 (w okresie nauki szkolnej)

Dziś jest: 04.0305.03 - Dzień Dentysty
08.03 - Dzień Kobiet
10.03 - Dzień Mężczyzny
11.03 - Międzynarodowy Dzień Chorego

Tu jesteśmy!

Kliknij, aby przejsć do mapy

Mapa