Uwaga! Ta strona może używać plików cookies w celu przechowywania danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Biblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka Zduny

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny

ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny tel.62 721 51 72 fax.62 722 08 97 biblioteka@zduny.pl

O bibliotece

Dodano:⌚ 04.09.2012

Przejdź do sekcji:                                                                                                                             
 

  1. Historia
  2. Misja
  3. Pożegnanie Gabrieli Rosik
  4. Nagrody

 

1. HISTORIA


Biblioteka Publiczna w Zdunach powstała w 1948 roku. Do 31 lipca 1980 roku pracą instytucji kierowała Gabriela Rosik, która pracowała tu 32 lata. Siedzibę biblioteki zmieniano sześciokrotnie. Starsi Zdunowianie zapewne kojarzą ją z zabytkowym ratuszem, gdzie mieściła się najdłużej, bo przez 24 lata. Stąd też motyw ratusza na jubileuszowym exlibrisie z roku 1988, autorstwa Władysława Kościelniaka. W 1991 roku, dzięki staraniom władz, bibliotekę przeniesiono do budynku domu parafialnego. Od sierpnia 1999 roku instytucja zajmuje pierwsze piętro budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ulicy Sienkiewicza 9.

Biblioteka dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 331m2, w skład których wchodzą: wypożyczalnia ogólna, oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia. Przestronny korytarz umożliwia przygotowywanie licznych wystaw. Poza wypożyczaniem i upowszechnianiem książki placówka proponuje dziś różnorodne formy pracy z czytelnikiem, a wśród nich: przeglądy nowości, konkursy, lekcje biblioteczne, czytanie baśni.

W roku 2001 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny zakwalifikowała się do konkursu na najlepszą bibliotekę miejską i miejsko-gminną w Wielkopolsce, uzyskując pozaregulaminowe wyróżnienie za - jak mówi protokół - "interesującą promocję książki i czytelnictwa". Komisja postanowiła również uznać "za osobowość bibliotekarza Panią Mirosławę Szymczak, dyrektora placówki, za jej kreatywność i zaangażowanie".
Konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
2. MISJA


Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej na terenie jej działania; pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej w Zdunach.

Priorytetowym zadaniem jej działaności jest edukacja i przygotowanie najmłodszych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką, biblioteką i szeroko pojętą informacją. Ważnym jej zadaniem jest: kształtowanie kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształceniowych uczniów i studentów oraz aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. "złotym wieku", z obszaru Gminy i Miasta Zduny.

Biblioteka dba o właściwe zabezpieczenie i przechowywanie zasobów dla pożytku przyszłych pokoleń, zapewnia łatwy dostęp do zbiorów - również z innych bibliotek, dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Biblioteki.

Poprzez swe działania Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny dąży do bycia instytucją efektywną i sprawną oraz do utrzymywania najwyższego, profesjonalnego poziomu swej działalności, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników.


 

3. POŻEGNANIE GABRIELI ROSIK

 

W jedno z wrześniowych przedpołudni 2009 roku pożegnaliśmy na zawsze na zdunowskim cmentarzu Gabrielę Rosik, wieloletnią dyrektor Biblioteki Publicznej w Zdunach, dla której biblioteka i książki były niemal całym życiem.

Kiedy sporo lat lemu przejmowałam Bibliotekę Publiczną w Zdunach od Pani Gabrysi - tak Ją wszyscy po prostu z sympatii nazywali - miałam świadomość podjętego przez siebie wielkiego wyzwania, gdyż ta placówka kojarzyła się mieszkańcom z Panią Rosik od zawsze...

Urodziła się 9 stycznia 1925 roku w Zdunach. Tutaj ukończyła we wrzesniu 1939 roku szkołę podstawową. W okresie okupacji początkowo pracowała w domu - ze względu na chorobę matki, a po jej śmierci - w niemieckim przedszkolu. Na pół roku przed końcem wojny została przeniesiona do prywatnej, niemieckij rodziny, gdzie pracowała do końca okupacji jako pomoc domowa.

Od 1946 roku była telefonistką w zdunowskim urzędzie pocztowym. Pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zdunach podjęła 1 sierpnia 1948 roku; początkowo kilka godzin tygodniowo, a od 1 stycznia 1951 roku w pełnym wymiarze, pełniąc funkcję kierownika. To na niej spoczął obowiązek organizacji tutejszej biblioteki publicznej i rozwoju czytelnictwa po trudnych latach wojny i okupacji.

Kronikę, którą prowadziła kończy taki oto wpis: "Gabriela Rosik, po trzydziestu dwu latach pracy w tej bibliotece, korzystając z prawa, zakończyła swą czynną pracę zawodową i z dniem 1 sierpnia 1980 roku przeszła na wczesną emeryturę, zostawiając tę dokumentację ze swej najważniejszej działalności i niektórych wydarzeń tych lat". Już te słowa potwierdzają, jak wiele serca Pani Gabrysia wkładała w swoją pracę. Wprawdzie wtedy nie było tzw. wolnego dostępu do półek i bibliotekarz sam podawał i proponował czytelnikom książki, ale Pani Gabrysia zawsze dokładnie wiedziała, gdzie akurat znajduje się potrzebny tytuł; niczego nie musiała szukać - na półkach panował idealny porządek. Książki zawsze były świeżo owinięte - sama przez jakiś czas okładałam je wieczorami w szary papier, by wypracować godziny pracy społecznej w środowisku w okresie nauki w liceum - pomagali jej w tym również przyjaciele. Ponieważ jednak do czytelnika przemawiała okładka - jako jedna z pierwszych w naszym regionie - zaczęła okładać książki w przezroczystą folię. Miała bardzo dobry kontakt z młodzieżą, która lubiła przyjść choćby tylko porozmawiać, podzielić się problemami.

Pozostawiła wiele wycinków prasowych o Zdunach, które dokumentują między innymi docenianą działalność biblioteki. Na ile warunki lokalowe pozwalały - zawsze aktywnie organizowała konkursy w naszym środowisku, przygotowywała uczestników eliminacji powiatowych i wojewódzkich, umieszczała okolicznościowe dekoracje, wystawy, organizowała spotkania z pisarzami, z zaprzyjaźnionymi osobami - bez których trudno wyobrazić sobie realizację licznych obowiązków - przygotowywała teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych. Wprowadzała formy, których - jak opisano w jednej z prac konkursowych na wspomnienia o pierwszych spotkaniach z książką - raczej nie spotykano w bibliotekach w ówczesnym "nakazowym" okresie. Upowszechnianie czytelnictwa to nie jedyne obowiązki bibliotekarzy w tamtych latach; Pani Gabrysia sama musiała sprzątać lokal (jak jeszcze długo wielu z nas...) i sama napalić w piecach kaflowych, by - jak otworzy bibliotekę dla czytelników - była odpowiednia temperatura. Sama musiała przynieść węgiel i drewno z piwnicy pobliskiego Urzędu, no i rozpalić ogień, a także w odpowiednim momencie piece zakręcić, by zdążyło się nagrzać. W rezultacie w bibliotece tak naprawdę spędzała znacznie więcej czasu.

W październiku 1976 roku, w trakcie uroczystej inauguracji roku kulturalno-oświatowego w województwie kaliskim, Pani Gabriela Rosik otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Widziałam, że przeżywa wszelkie zmiany, jakie - jako młoda osoba - wprowadzałam stopniowo chociażby w urządzaniu ówczesnego lokalu biblioteki w Ratuszu. Zawsze jednak interesowała się wszelkimi wydarzeniami, zakupami nowych zbiorów, współpracą z innymi instytucjami i moimi współpracownikami. Przez kolejne lata od przejścia na emeryturę wspólnie z nami i często z pracownikami bibliotek szkolnych w naszym środowisku obchodziła Dzień Bibliotekarza. Kiedy w 1988 roku obchodziliśmy uroczyście 40-lecie działalności Biblioteki Publicznej w Zdunach, Pani Gabrysia była naszym najważniejszym gościem. Jej 32 lata pracy tworzyło niemal całą ówczesną historię tej placówki. Kolejny jubileusz - 15 lat później - przeżywała razem z nami, ale już tylko w domu, gdzie następnego dnia musiałyśmy przy kawie zdać dokładne "sprawozdanie".

Przez kolejne lata odwiedzałam Panią Gabrysię w domu, zwykle z okazji majowego święta bibliotekarzy oraz w okresach przedświątecznych. Coraz bardziej przerażały widoczne schorzenia i cierpienia, na które nigdy się nie skarżyła; zawsze jednak wypytywała o wszystko, co wiązało się z biblioteką. Zmarła 21 września 2009 roku.

Wraz z rodziną Gabrielę Rosik odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku przedstawiciele samorządu, bibliotekarze ze Zdun i powiatu, przyjaciele, czytelnicy, sąsiedzi i wielu innych mieszkańców Zdun.

Przeszło 30 lat serca i pracy dla książek i czytelnictwa to dużo; dziś już jednak bibliotece przybyło niemal kolejne tyle, choć trudno w to uwierzyć. Zmienia się i cały czas nadąża za postępem życia rola i oferta naszej biblioteki. Bez względu na to, jednego może być Pani pewna, Pani Gabrysiu w tym swoim wiecznym spoczywaniu - nie zmarnowało się nic z tej sumiennej Pani pracy między księgami; będziemy zawsze o tym pamiętali i zadbamy, by kolejne pokolenia też miały tego świadomość...

Mirosława Szymczak


 

4. NAGRODY

   

2019 Nagroda Kapituły Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XX edycja za projekt :”Lato, książka i ja” – 5000,00 zł. (Kategoria I - Lokalne oddziaływanie w zakresie działalności proekologicznej).
2019 Nagroda Kapituły Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XX edycja za projekt :”Do biblioteki po książkę i do teatru” – 6000,00 zł. (Kategoria I - Lokalne oddziaływanie w zakresie działalności prokulturowej).
2018 Nagroda Kapituły Konkursu „DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE I PROKULTUROWE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO – XIX EDYCJA za projekt :”Młodzi, zdolni i … ze Zdun” – 6000,00 zł.
2018 Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała HALINA JUNORY, która 29 grudnia 2017 roku przeszła na emeryturę, po 22 latach pracy w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Zduny. Medal, przyznany na wniosek dyrektora – Mirosławy Szymczak wręczyła w dniu 27.02.2018 r. wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg
2017 ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ - odznaka honorowa dla bibliotekarki - Haliny Junory , nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek dyrektora, Mirosławy Szymczak. Wręczona podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej przez Zastępcę Burmistrza Miłosza Zwierzyka w dniu 29.12.2017 r.
2017 NAGRODA w I edycji konkursu „PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE” 2017/2018 – „Kinder Mleczna Kanapka”
2016 Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom „ – FILIA BIBLIOTECZNA W KONARZEWIE - wydany przez Kapitułę Kampanii na okres 5.12. 2016 r. do 5 .12. 2021 r. za wyjątkową ofertę kierowaną do środowiska seniorów powiatu krotoszyńskiego
2016 Certyfikat „ Miejsce Przyjazne Seniorom” – FILIA BIBLIOTECZNA W BASZKOWIE - wydany przez Kapitułę Kampanii na okres 5 .12. 2016 r. do 5 .12. 2021 r. za wyjątkową ofertę kierowaną do środowiska seniorów powiatu krotoszyńskiego
2016 WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA ROKU 2015 – Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny otrzymała tytuł TEMPLUM LIBRI za ”bogatą ofertę kulturalną, adresowaną do wszystkich grup mieszkańców oraz za osiągnięcie wysokich wyników czytelniczych” – wręczono podczas Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, zorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
2016 Certyfikat : Miejsce Przyjazne Seniorom – FILIA BIBLIOTECZNA W BASZKOWIE – wydany przez Kapitułę Kampanii na wydany na okres 26.11.2015 r. do 30.11. 2016 r. za wyjątkową ofertę kierowaną do środowiska seniorów Powiatu Krotoszyńskiego
2015 Certyfikat : Miejsce Przyjazne Seniorom – FILIA BIBLIOTECZNA W BASZKOWIE – wydany przez Kapitułę Kampanii na wydany na okres 26.11.2015 r. do 30.11. 2016 r. za wyjątkową ofertę kierowaną do środowiska seniorów Powiatu Krotoszyńskiego
2015 Certyfikat : Miejsce Przyjazne Seniorom – FILIA BIBLIOTECZNA W KONARZEWIE – wydany przez Kapitułę Kampanii na wydany na okres 26.11.2015 r. do 30.11. 2016 r. za wyjątkową ofertę kierowaną do środowiska seniorów Powiatu Krotoszyńskiego
2015 Certyfikat : Miejsce Przyjazne Seniorom – FILIA BIBLIOTECZNA W ZDUNACH – wydany przez Kapitułę Kampanii na wydany na okres 26.11.2015 r. do 30.11. 2016 r. za wyjątkową ofertę kierowaną do środowiska seniorów Powiatu Krotoszyńskiego
2015 CERTYFIKAT : Miejsce Przyjazne Seniorom – Biblioteka w Zdunach – wydany przez Kapitułę Kampanii na okres 26.11.2015 r. do 30.11. 2020 r. za wyjątkową ofertę kierowaną do środowiska seniorów powiatu krotoszyńskiego
2015 V Ranking Bibliotek – Tytuł NAJLEPSZEJ BIBLIOTEKI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
2014 CERTYFIKAT : Miejsce Przyjazne Seniorom – Biblioteka w Zdunach – wydany przez Kapitułę Kampanii na okres 27.11.2014 r. do 27.11. 2015 r. za wyjątkową ofertę kierowaną do środowiska seniorów powiatu krotoszyńskiego
2014 IV Ranking Bibliotek – Tytuł NAJLEPSZEJ BIBLIOTEKI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
2014 NAGRODA Starosty Krotoszyńskiego w konkursie : „Krotoszyński Dąb” w kategorii oświata i kultura dla MIROSŁAWY SZYMCZAK
2014 WYRÓŻNIENIE dla MIROSŁAWY SZYMCZAK w postaci nominacji w Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego i Informacji Krotoszyńskich : ”Człowiek Roku Powiatu Krotoszyńskiego 2013” - V lokata
2013 LAUREAT w konkursie „Spotkania z Twoimi pasjami” wraz z dwiema czytelniczkami – Bronisławą Nowacką i Henryką Szkudłapską, dla których nagrodą było nagranie filmu o pasji i marzeniach obu Pań malarek – amatorek

W ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Orange realizowała projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów: SPOTKANIA Z PASJAMI. Zakładał on przeprowadzenie na żywo w bibliotekach 12. spotkań online w formie wideo konferencji (poprzez streaming online), skierowanych do osób starszych. Głównym jego celem była aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym, a także by chętnie dzielili się swoją wiedzą i pasją z innymi
2013 I MIEJSCE w „ODJAZDOWYM KONKURSIE” za najlepszą relację z rajdu : „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” . Konkurs polegał na wykonaniu najlepszej relacji z rajdu, w którym ważnym elementem było promowanie czytelnictwa oraz dobra zabawa czytelników i Bibliotekarzy. Nam się to udało! Wykonałyśmy prezentację multimedialną, którą jury tak oceniło: „Praca jest pomysłowa, z przymrużeniem oka. Przekaz jest bardzo ciekawy, z przyjemnością ogląda się tę prezentację. Udało się w krótkiej formie zawrzeć całość wydarzenia: rajd i promocję czytelnictwa. Przekaz jest klarowny, a cała prezentacja zachęca do zrobienia Odjazdowego Bibliotekarza u siebie”
2013 II MIEJSCE w konkursie "O FINANSACH...W BIBLIOTECE" – 2.edycja. Wraz z przedstawicielem pokolenia 50+ - Panem Jerzym Wiatrakiem, stworzyliśmy prezentację konkursową. Do udziału w konkursie zgłosiły się 42 biblioteki, więc jury miało bardzo ciężką pracę by wyłonić najlepszych! Nasza Biblioteka wraz z Filią w Baszkowie zorganizowała podczas tej edycji: 4 grupy (tj. 33 osoby) wzięły udział w cyklu 5 spotkań o finansach, które łącznie trwały 65 godzin. W dniu 14 października zaproszono nasze koleżanki, Marię Nowacką oraz Halinę Junory - prowadzące spotkania "O finansach...w Bibliotece" by odebrały zdobytą nagrodę w konkursie dla Biblioteki - projektor oraz dla Przedstawiciela Pokolenia – Józefa Wiatraka aparat fotograficzny, który wręczyła mu tuż po przyjeździe z Warszawy Maria Nowacka . Poniżej prezentujemy link do prezentacji konkursowej: http://www.slideshare.net/asia1420/o-finansach-prezentacja-msz?from_search=6
2012 WYRÓŻNIENIE w konkursie I edycji projektu ”O FINANSACH… W BIBLIOTECE” - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; wraz z przedstawicielką pokolenia 50+ Panią Marią Pachurką, o której przygotowaliśmy konkursową prezentację nasza Biblioteka zdobyła 10 talentów, które wymieniliśmy na nagrody. Dodatkowo Pani Maria mogła wybrać jedną z trzech nagród oraz wziąć udział wraz z przedstawicielami Biblioteki w konferencji podsumowującej realizację projektu - w Warszawie
2012 WYRÓŻNIENIE w konkursie: ”MILION PRZYGÓD Z KSIĄŻKĄ” - Fundacja LOTTO Milion Marzeń , Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej , Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
2012 Biblioteka i prowadząca zajęcia w ramach projektu Halina Junory laureatką konkursu : ”SIECIAKI NA WAKACJACH” . Biblioteka otrzymała zestaw gier i programów komputerowych ufundowanych przez wydawnictwo Techland. Akcja zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange. Działania podjęte przez organizatorów miały na celu uczenie dzieci jak reagować na zagrożenia w Internecie i jak ich unikać. Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, przekazywać podstawowe zasady bezpiecznego surfowania w sieci oraz wskazywać, że Internet to nie tylko zabawa, to także nauka, źródło poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych
2011 VI MIEJSCE w 1. RANKINGU BIBLIOTEK 2011
2010 Nagroda „LAUR 20-LECIA” w kategorii pracownik instytucji samorządowej dla HALINY JUNORY, za zaangażowanie i wkład w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 13 czerwca 2010 roku, w czasie obchodów jubileuszu 20-lecia samorządu terytorialnego, burmistrz Zdun - Władysław Ulatowski, uhonorował ośmiu najbardziej zasłużonych dla Ziemi Zdunowskiej działaczy samorządowych
2009 WYRÓŻNIENIE dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny od Fundacji ABCXXI w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM w roku szkolnym 2008/2009
2008 CERTYFIKAT dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny w VII. edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług “NAJLEPSZE W POLSCE” - “THE BEST IN POLAND”, za : “DŁUGOLETNIĄ, RZETELNĄ PRACĘ NA RZECZ POPULARYZACJI WIEDZY W REGIONIE” ; celem konkursu organizowanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Wielkopolską Izbę Rzemieślnicza jest promocja i wyróżnienie najlepszych - zdaniem konsumentów - usług na rynku europejskim
2008 Wyróżnienie Specjalne – (DRUGI) MEDAL za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną : „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” w roku szkolnym 2006/2007 ”- Fundacja ABC XXI.

Uroczysty VI Finał kampanii społecznej “Cała Polska Czyta Dzieciom” odbył się 31 marca 2008 r. w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Gościem specjalnym uroczystości był w tym roku Jim Trelease, główny amerykański propagator idei głośnego czytania dzieciom i autor bestsellerów na ten temat, który przyjechał do Polski na zaproszenie Fundacji ABC XXI. Jim Trelease wygłosił wykład na temat akcji czytania dzieciom. Uroczystość prowadzili znani aktorzy: JOANNA TRZEPIECIŃSKA i PIOTR POLK. Ci Państwo, jak i Janusz Tylman i Bogdan Hołownia (akompaniujący J. Trzepiecińskiej) uświetnili finał muzyką i piosenką. Wystąpili też aktorzy Teatru Żydowskiego, który gościł propagatorów kampanii. Honory wieczoru pełniła Irena Koźmińska, Prezes Fundacji, która wraz z Elżbietą Olszewską - członkiem Zarządu i dyrektorem programowym Fundacji ABC XXI - "Cała Polska Czyta Dzieciom” - wręczała przyznane wyróżnienia: medale i statuetki
2007 Wyróżnienie Specjalne – MEDAL za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną : „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” w roku szkolnym 2005/2006 ”- Fundacja ABC XXI. V Jubileuszowy Finał Kampanii “Cała Polska Czyta Dzieciom” odbył się w Teatrze Narodowym w Warszawie pod koniec marca 2007 roku pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego. W trakcie gali nagrodzono najlepszych Liderów, Koordynatorów i Sprzymierzeńców kampanii “Cała Polska Czyta Dzieciom”, wśród których znalazła się także nasza Biblioteka! Podczas uroczystości odbył się również program artystyczny z udziałem: E. Flinty, M. Jeżowskiej, K. Rusin, J. Baczyńskiego, R. Bryndala, J. Cygana, M. Damięckiego, R. Lipko, Z. Zamachowskiego, aktorów Teatru AKT oraz M. Rodowicz w koncercie finałowym
2006 CERTYFIKAT dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny w V. edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług “NAJLEPSZE W POLSCE” - “THE BEST IN POLAND” za : “ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI BIBLIOTECZNE” ; celem konkursu organizowanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Wielkopolską Izbę Rzemieślnicza jest promocja i wyróżnienie najlepszych - zdaniem konsumentów - usług na rynku europejskim– Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
2006 Wyróżnienie Specjalne – MEDAL za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną : „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” w roku szkolnym 2005/2006 ”- Fundacja ABC XXI
2005 WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną : „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”- Fundacja ABC XXI
2005 Brązowy Medal: „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS” dla MIROSŁAWY SZYMCZAK przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
2004 WYRÓŻNIENIE Zarządu Województwa Wielkopolskiego za zgłoszony i realizowany projekt :”Biblioteczne wydarzenia kulturalne scalają pokolenia, umacniają więzi z Wielkopolską, zbliżają rodzinę” w konkursie : ”DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE I PROKULTUROWE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH” – V edycja . Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 stycznia 2005 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem Przewodniczącego Kapituły Konkursu - Kazimierza Kościelnego. Wyróżnienie wraz z nagrodą odebrała z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Stefana Mikołajczaka - dyrektor Biblioteki, Mirosława Szymczak
2003 Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” dla MARII NOWACKIEJ – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2002 WYRÓŻNIENIE za interesującą promocję książki i czytelnictwa W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ BIBLIOTEKĘ MIEJSKO-GMINNĄ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU 2001; dyrektor Mirosława Szymczak - uznana za „osobowość bibliotekarską” za jej kreatywność i zaangażowanie - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
1997 Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY” dla MIROSŁAWY SZYMCZAK – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1983 Honorowa Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ FEDERACJI TOWARZYSTW KULTURALNYCH ZIEMI KALISKIEJ” dla MIROSŁAWY SZYMCZAK – na wniosek Zdunowskiego Towarzystwa Kulturalnego

 

 

 

Wczytywanie obrazów...

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
soboty: 9:00 - 12:00 (w okresie nauki szkolnej)

Dziś jest: 30.0531.05 - Światowy Dzień Rozwoju Kultury
01.06 - Dzień Dziecka
02.06 - Europejski Dzień Sąsiada
03.06 - Dzień Dziękczynienia
04.06 - Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
05.06 - Światowy Dzień Środowiska
06.06 - Światowy Dzień Pocałunku
07.06 - Dzień Chemika

Tu jesteśmy!

Kliknij, aby przejsć do mapy

Mapa