Uwaga! Ta strona może używać plików cookies w celu przechowywania danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Biblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka Zduny

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny

ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny tel.62 721 51 72 fax.62 722 08 97 biblioteka@zduny.pl

Spotkanie z Młodym, zdolnym i... ze Zdun!

Dodano:⌚ 03.09.2019

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Młodzi, zdolni i... ze Zdun". Tym razem gościem Biblioteki będzie doktorant III roku Studium Doktoranckiego realizowanego na Wydziale Technologii Chemicznej, Politechniki Poznańskiej, a także w Centrum NanoBioMedycznym, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - ARTUR JĘDRZAK.

Spotkanie odbędzie się  10 września 2019 r. o godz. 17.00.

 

Mgr inż. Artur Jędrzak, aktualnie doktorant III roku Studium Doktoranckiego realizowanego na Wydziale Technologii Chemicznej, Politechniki Poznańskiej, a także w Centrum NanoBioMedycznym, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania związane z syntezą hybrydowych mikro- i nanoplatform dla zastosowań biosensorowych
i medycznych, w tym opracowywaniem platform w leczeniu nowotworu wątroby. Realizuje program badań w ścisłej współpracy z Uniwersytetem w Bristolu (Wielka Brytania).

Zakres dysertacji obejmuje szczegółowe studia literaturowe dotyczące aktualnego stanu wiedzy o mikro- i nanoplatformach, skupiając się głównie na informacjach związanych z ich budową, strukturą, a także właściwościami i dotychczasowym potencjale aplikacyjnym. Część eksperymentalna obejmuje syntezy oraz charakterystyki fizykochemiczne otrzymanych

zaawansowanych materiałów. Badany etap dotyczy szeregu eksperymentów mających na celu

m.in. immobilizację grupy enzymów, a także załadunek i uwalnianie modelowych leków cytostatycznych z wykorzystaniem otrzymanych nośników do weryfikacji oddziaływań powstałych pomiędzy enzymem lub lekiem a mikro- i nanonośnikiem. Ostatnim etapem było przetestowanie otrzymanych układów pod kątem ich właściwości użytkowych: katalitycznych, biologicznych i medycznych. Powstałe rezultaty są szczegółowo omówione
i podsumowane, a także skonfrontowane z istniejącym stanem wiedzy. Zwieńczeniem pracy będzie zaprezentowanie wniosków końcowych płynących z przeprowadzonych badań
w formie rozprawy doktorskiej stanowiącej cykl monotematycznego zbioru artykułów. Pozyskane rezultaty badań zostały pozytywnie ocenione przez recenzentów artykułów już opublikowanych i posłużą jako platforma do realizacji dalszych zaawansowanych badań.
Na dotychczasowy dorobek naukowy mgr. inż. Artura Jędrzaka składa się 9 publikacji naukowych indeksowanych przez Thomson Reuters Journal Citation Report, opublikowanych m. in. w czasopismach takich jak: Biosensors and Actuators B, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Catalysts, Nanomaterials, Applied Surface Science i 2 książki. Ponadto Doktorant jest współautorem licznych prezentacji, w tym przede wszystkim komunikatów ustnych, a także posterów przedstawionych na konferencjach o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Jego wystąpienia zostały wysoko ocenione oraz nagrodzone przez obiektywne grono wybitnych naukowców, m.in. podczas „14th International Conference and Exhibition on Nanomedicine and Pharmaceutical Nanotechnology” w Amsterdamie
i „International Conference of Biotechnology - BioChemMed Session” w Gdańsku. Doktorant również odbył 4 staże naukowe, w tym staż krajowy w Centrum NanoBioMedycznym, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz 3 staże zagraniczne, na University
of Bristol, Wydział Nauk Biologicznych (Wielka Brytania), w Catalan Institute
of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) w Barcelonie (Hiszpania) oraz na University of Technology Sydney (UTS, Australia). Dodatkowo jest współwykonawcą projektów naukowych, takich jak IUVENTUS+ pt.„ Innowacyjne materiały hybrydowe na bazie ligniny oraz lignosulfonianów aktywowanych cieczami jonowymi”, LIDER pt. „Synteza i właściwości nowych, hybrydowych magnetycznych nanocząstek oraz ocena ich zastosowania, jako wielozadaniowych nośników leków w łączonej terapii przeciwnowotworowej”, OPUS
pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” oraz BBSRC/EPSRC grant for the Bristol Centre for Synthetic Biology pt. „Design of modular protein architectures”. Ponadto Doktorant jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Laureatem Nagrody Polskiej Akademii Nauk a także jest stypendystą
w ramach projektu Erasmus+ i NAWA. Odbycie zagranicznych stażów naukowych umożliwiło zapoznanie się z metodami pracy stosowanymi w tamtejszych placówkach naukowych oraz umożliwiło przeprowadzenie własnych badań przy pomocy aparatury tam dostępnej. Współpraca w międzynarodowym zespole badawczym, nawiązanie kontaktu z wiodącymi, zagranicznymi ośrodkami akademickimi z pewnością przyczyni się do owocniejszych badań realizowanych przez Doktoranta. Dodatkowo mgr inż. Artur Jędrzak brał udział w wielu szkoleniach, podnosząc kwalifikacje z dziedziny chemii i technologii chemicznej, które zostały opatrzone certyfikatami. Ponadto Doktorant systematycznie udziela się jako wolontariusz w promocji jednostek naukowych podczas różnych wydarzeń kulturalno-naukowych, m.in. „Dzień Otwarty”, „Dzień Dziewczyn na PP”, „Noc Naukowców”, organizacja konferencji krajowych i zagranicznych, itp., a także poza nimi.

 

 

Wczytywanie obrazów...

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
soboty: 9:00 - 12:00 (w okresie nauki szkolnej)

Dziś jest: 25.0127.01 - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
02.02 - Dzień Świstaka

Tu jesteśmy!

Kliknij, aby przejsć do mapy

Mapa