Uwaga! Ta strona może używać plików cookies w celu przechowywania danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Biblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka ZdunyBiblioteka Zduny

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny

O bibliotece

Dodano:⌚ 04.09.2012

Przejdź do sekcji:                                                                                                                             
 

  1. Historia
  2. Misja
  3. Pożegnanie Gabrieli Rosik
  4. Nagrody

 

1. HISTORIA


Biblioteka Publiczna w Zdunach powstała w 1948 roku. Do 31 lipca 1980 roku pracą instytucji kierowała Gabriela Rosik, która pracowała tu 32 lata. Siedzibę biblioteki zmieniano sześciokrotnie. Starsi Zdunowianie zapewne kojarzą ją z zabytkowym ratuszem, gdzie mieściła się najdłużej, bo przez 24 lata. Stąd też motyw ratusza na jubileuszowym exlibrisie z roku 1988, autorstwa Władysława Kościelniaka. W 1991 roku, dzięki staraniom władz, bibliotekę przeniesiono do budynku domu parafialnego. Od sierpnia 1999 roku instytucja zajmuje pierwsze piętro budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ulicy Sienkiewicza 9.

Biblioteka dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 331m2, w skład których wchodzą: wypożyczalnia ogólna, oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia. Przestronny korytarz umożliwia przygotowywanie licznych wystaw. Poza wypożyczaniem i upowszechnianiem książki placówka proponuje dziś różnorodne formy pracy z czytelnikiem, a wśród nich: przeglądy nowości, konkursy, lekcje biblioteczne, czytanie baśni.

W roku 2001 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny zakwalifikowała się do konkursu na najlepszą bibliotekę miejską i miejsko-gminną w Wielkopolsce, uzyskując pozaregulaminowe wyróżnienie za - jak mówi protokół - "interesującą promocję książki i czytelnictwa". Komisja postanowiła również uznać "za osobowość bibliotekarza Panią Mirosławę Szymczak, dyrektora placówki, za jej kreatywność i zaangażowanie".
Konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
2. MISJA


Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej na terenie jej działania; pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej w Zdunach.

Priorytetowym zadaniem jej działaności jest edukacja i przygotowanie najmłodszych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką, biblioteką i szeroko pojętą informacją. Ważnym jej zadaniem jest: kształtowanie kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształceniowych uczniów i studentów oraz aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. "złotym wieku", z obszaru Gminy i Miasta Zduny.

Biblioteka dba o właściwe zabezpieczenie i przechowywanie zasobów dla pożytku przyszłych pokoleń, zapewnia łatwy dostęp do zbiorów - również z innych bibliotek, dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Biblioteki.

Poprzez swe działania Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny dąży do bycia instytucją efektywną i sprawną oraz do utrzymywania najwyższego, profesjonalnego poziomu swej działalności, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników.


 

3. POŻEGNANIE GABRIELI ROSIK

 

W jedno z wrześniowych przedpołudni 2009 roku pożegnaliśmy na zawsze na zdunowskim cmentarzu Gabrielę Rosik, wieloletnią dyrektor Biblioteki Publicznej w Zdunach, dla której biblioteka i książki były niemal całym życiem.

Kiedy sporo lat lemu przejmowałam Bibliotekę Publiczną w Zdunach od Pani Gabrysi - tak Ją wszyscy po prostu z sympatii nazywali - miałam świadomość podjętego przez siebie wielkiego wyzwania, gdyż ta placówka kojarzyła się mieszkańcom z Panią Rosik od zawsze...

Urodziła się 9 stycznia 1925 roku w Zdunach. Tutaj ukończyła we wrzesniu 1939 roku szkołę podstawową. W okresie okupacji początkowo pracowała w domu - ze względu na chorobę matki, a po jej śmierci - w niemieckim przedszkolu. Na pół roku przed końcem wojny została przeniesiona do prywatnej, niemieckij rodziny, gdzie pracowała do końca okupacji jako pomoc domowa.

Od 1946 roku była telefonistką w zdunowskim urzędzie pocztowym. Pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zdunach podjęła 1 sierpnia 1948 roku; początkowo kilka godzin tygodniowo, a od 1 stycznia 1951 roku w pełnym wymiarze, pełniąc funkcję kierownika. To na niej spoczął obowiązek organizacji tutejszej biblioteki publicznej i rozwoju czytelnictwa po trudnych latach wojny i okupacji.

Kronikę, którą prowadziła kończy taki oto wpis: "Gabriela Rosik, po trzydziestu dwu latach pracy w tej bibliotece, korzystając z prawa, zakończyła swą czynną pracę zawodową i z dniem 1 sierpnia 1980 roku przeszła na wczesną emeryturę, zostawiając tę dokumentację ze swej najważniejszej działalności i niektórych wydarzeń tych lat". Już te słowa potwierdzają, jak wiele serca Pani Gabrysia wkładała w swoją pracę. Wprawdzie wtedy nie było tzw. wolnego dostępu do półek i bibliotekarz sam podawał i proponował czytelnikom książki, ale Pani Gabrysia zawsze dokładnie wiedziała, gdzie akurat znajduje się potrzebny tytuł; niczego nie musiała szukać - na półkach panował idealny porządek. Książki zawsze były świeżo owinięte - sama przez jakiś czas okładałam je wieczorami w szary papier, by wypracować godziny pracy społecznej w środowisku w okresie nauki w liceum - pomagali jej w tym również przyjaciele. Ponieważ jednak do czytelnika przemawiała okładka - jako jedna z pierwszych w naszym regionie - zaczęła okładać książki w przezroczystą folię. Miała bardzo dobry kontakt z młodzieżą, która lubiła przyjść choćby tylko porozmawiać, podzielić się problemami.

Pozostawiła wiele wycinków prasowych o Zdunach, które dokumentują między innymi docenianą działalność biblioteki. Na ile warunki lokalowe pozwalały - zawsze aktywnie organizowała konkursy w naszym środowisku, przygotowywała uczestników eliminacji powiatowych i wojewódzkich, umieszczała okolicznościowe dekoracje, wystawy, organizowała spotkania z pisarzami, z zaprzyjaźnionymi osobami - bez których trudno wyobrazić sobie realizację licznych obowiązków - przygotowywała teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych. Wprowadzała formy, których - jak opisano w jednej z prac konkursowych na wspomnienia o pierwszych spotkaniach z książką - raczej nie spotykano w bibliotekach w ówczesnym "nakazowym" okresie. Upowszechnianie czytelnictwa to nie jedyne obowiązki bibliotekarzy w tamtych latach; Pani Gabrysia sama musiała sprzątać lokal (jak jeszcze długo wielu z nas...) i sama napalić w piecach kaflowych, by - jak otworzy bibliotekę dla czytelników - była odpowiednia temperatura. Sama musiała przynieść węgiel i drewno z piwnicy pobliskiego Urzędu, no i rozpalić ogień, a także w odpowiednim momencie piece zakręcić, by zdążyło się nagrzać. W rezultacie w bibliotece tak naprawdę spędzała znacznie więcej czasu.

W październiku 1976 roku, w trakcie uroczystej inauguracji roku kulturalno-oświatowego w województwie kaliskim, Pani Gabriela Rosik otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Widziałam, że przeżywa wszelkie zmiany, jakie - jako młoda osoba - wprowadzałam stopniowo chociażby w urządzaniu ówczesnego lokalu biblioteki w Ratuszu. Zawsze jednak interesowała się wszelkimi wydarzeniami, zakupami nowych zbiorów, współpracą z innymi instytucjami i moimi współpracownikami. Przez kolejne lata od przejścia na emeryturę wspólnie z nami i często z pracownikami bibliotek szkolnych w naszym środowisku obchodziła Dzień Bibliotekarza. Kiedy w 1988 roku obchodziliśmy uroczyście 40-lecie działalności Biblioteki Publicznej w Zdunach, Pani Gabrysia była naszym najważniejszym gościem. Jej 32 lata pracy tworzyło niemal całą ówczesną historię tej placówki. Kolejny jubileusz - 15 lat później - przeżywała razem z nami, ale już tylko w domu, gdzie następnego dnia musiałyśmy przy kawie zdać dokładne "sprawozdanie".

Przez kolejne lata odwiedzałam Panią Gabrysię w domu, zwykle z okazji majowego święta bibliotekarzy oraz w okresach przedświątecznych. Coraz bardziej przerażały widoczne schorzenia i cierpienia, na które nigdy się nie skarżyła; zawsze jednak wypytywała o wszystko, co wiązało się z biblioteką. Zmarła 21 września 2009 roku.

Wraz z rodziną Gabrielę Rosik odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku przedstawiciele samorządu, bibliotekarze ze Zdun i powiatu, przyjaciele, czytelnicy, sąsiedzi i wielu innych mieszkańców Zdun.

Przeszło 30 lat serca i pracy dla książek i czytelnictwa to dużo; dziś już jednak bibliotece przybyło niemal kolejne tyle, choć trudno w to uwierzyć. Zmienia się i cały czas nadąża za postępem życia rola i oferta naszej biblioteki. Bez względu na to, jednego może być Pani pewna, Pani Gabrysiu w tym swoim wiecznym spoczywaniu - nie zmarnowało się nic z tej sumiennej Pani pracy między księgami; będziemy zawsze o tym pamiętali i zadbamy, by kolejne pokolenia też miały tego świadomość...

Mirosława Szymczak


 

4. NAGRODY

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Zduny wyróżnienie w konkursie: "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" - V edycja.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 stycznia 2005 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem Przewodniczącego Kapituły Konkursu - Kazimierza Kościelnego. Wyróżnienie wraz z nagrodą odebrała z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Stefana Mikołajczaka - dyrektor Biblioteki, Mirosława Szymczak.

 

WYRÓŻNIENIE DLA HALINY JUNORY

Z wielką radością przyjęliśmy osobisty sukces naszej Koleżanki, Haliny Junory, której zaangażowanie i wkład w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży doceniły władze samorządowe naszego miasta. 13 czerwca 2010 roku, w czasie obchodów jubileuszu 20-lecia samorządu terytorialnego, burmistrz Zdun - Władysław Ulatowski, uhonorował ośmiu najbardziej zasłużonych dla Ziemi Zdunowskiej działaczy samorządowych. Nagrodę Laur 20-lecia w kategorii: pracownik instytucji samorządowej otrzymała właśnie Halina Junory.

 

WYRÓŻNIENIE OD FUNDACJI ABCXXI

Fundacja ABCXXI ogłosiła wyniki konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2008/2009. Biblioteka Publiczna w Zdunach otrzymała Wyróżnienie!

Upowszechnianie czytania dzieciom poprzez przeróżne formy zajęć prowadzimy od lat 80-tych! Posiadamy już dwa Medale za tę działalność: w latach 2005/2006 oraz 2006/2007; wcześniej przyznano nam Wyróżnienie Specjalne za działania w ramach kampanii w roku szkolnym 2004/2005.

Oczywiście bardzo się cieszymy, ponieważ dzięki promowaniu założeń tej ogólnopolskiej kampanii w wielu placówkach Miasta i Gminy Zduny głośne czytanie i uczestnictwo w spotkaniach bibliotecznych i różnorodnych zajęciach z najmłodszymi są po prostu codziennością!

 

IX EDYCJA KONSUMENCKIEGO KONKURSU JAKOŚCI USŁUG "NAJLEPSZE W POLSCE" 

Kolejny Certyfikat w Konsumenckim Konkursie Jakości Usług: ”NAJLEPSZE W POLSCE” - “THE BEST IN POLAND” dla naszej Biblioteki! 

Jest nam niezwykle miło, że - już po raz drugi - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny została uhonorowana tym prestiżowym wyróżnieniem. Przypominamy, że celem konkursu organizowanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Wielkopolską Izbę Rzemieślnicza jest promocja i wyróżnienie najlepszych - zdaniem konsumentów - usług na rynku europejskim.

W IX Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług naszej Bibliotece przyznano Certyfikat za:

“DŁUGOLETNIĄ, RZETELNĄ PRACĘ NA RZECZ POPULARYZACJI WIEDZY W REGIONIE”.

Finał konkursu odbył się w piątek, 27 czerwca 2008 roku w Poznaniu. Nagrodę w zastępstwie Dyrektor - Mirosławy Szymczak odebrała Maria Nowacka, kierownik Filii Bibliotecznej w Baszkowie. W czasie uroczystej gali Certyfikat wręczył Andrzej Nowakowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania.

 

V EDYCJA KONSUMENCKIEGO KONKURSU JAKOŚCI USŁUG “NAJLEPSZE W POLSCE” 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny została laureatem V edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług “NAJLEPSZE W POLSCE” - “THE BEST IN POLAND”, uzyskując Certyfikat za WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI BIBLIOTECZNE.

Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, a patronat medialny sprawują: Głos Wielkopolski, Radio Merkury S.A., Telewizja Poznań i Europejski Magazyn Internetowy "Europartner".

Celem konkursu jest promocja i wyróżnienie najlepszych - zdaniem konsumentów - usług na rynku europejskim.

Certyfikat upoważnia Bibliotekę do umieszczenia na wyróżnionych usługach i materiałąch reklamowych prestiżowego godła “NAJLEPSZE W POLSCE” - “THE BEST IN POLAND” przez najbliższe 3 lata. 30 czerwca 2006 roku na uroczystości finału konkursu, która odbyła się w Hotelu “Trawiński” w Poznaniu Certyfikat odebrały Mirosława Szymczak, dyrektor Biblioteki, oraz Maria Nowacka i Emilia Bielawna.

 

VI FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

DRUGI MEDAL DLA NASZEJ BIBLIOTEKI ZA PROWADZENIE W ŚRODOWISKU KAMPANII "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 !!! 

Baaardzo się cieszymy! Nagrodę odebrała dyrektor Biblioteki - Mirosława Szymczak, choć oczywiście na ten sukces złożyła się praca bibliotekarzy - Haliny Junory, prowadzącej Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach, Marii Nowackiej, która propaguje kampanię i organizuje czytanie w Baszkowie i Bestwinie oraz Stefanii Plewy z Filii Bibliotecznej w Konarzewie.

Uroczysty VI Finał kampanii społecznej “Cała Polska Czyta Dzieciom” odbył się 31 marca 2008 r. w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Gościem specjalnym uroczystości był w tym roku Jim Trelease, główny amerykański propagator idei głośnego czytania dzieciom i autor bestsellerów na ten temat, który przyjechał do Polski na zaproszenie Fundacji ABC XXI. Jim Trelease wygłosił wykład na temat akcji czytania dzieciom.

Uroczystość prowadzili znani aktorzy: JOANNA TRZEPIECIŃSKA i PIOTR POLK. Ci Państwo, jak i Janusz Tylman i Bogdan Hołownia (akompaniujący J. Trzepiecińskiej) uświetnili finał muzyką i piosenką. Wystąpili też aktorzy Teatru Żydowskiego, który gościł propagatorów kampanii.

Honory wieczoru pełniła Irena Koźmińska, Prezes Fundacji, która wraz z Elżbietą Olszewską - członkiem Zarządu i dyrektorem programowym Fundacji ABC XXI - "Cała Polska Czyta Dzieciom” - wręczała przyznane wyróżnienia: medale i statuetki.

Spotkanie było wspaniale dopracowane organizacyjnie, co jest z pewnością zasługą pracowników i wolontariuszy Fundacji ABC XXI.

V FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" 

O jeden szczebelek wyżej! Fundacja ABC XXI przyznała Mirosławie Szymczak i Bibliotece Wyróżnienie Specjalne - Medal, w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię “Cała Polska Czyta Dzieciom” w roku szkolnym 2005/2006.

V Jubileuszowy Finał Kampanii “Cała Polska Czyta Dzieciom” odbył się w Teatrze Narodowym w Warszawie pod koniec marca pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego. W trakcie gali nagrodzono najlepszych Liderów, Koordynatorów i Sprzymierzeńców kampanii “Cała Polska Czyta Dzieciom”, wśród których znalazła się także nasza Biblioteka! Podczas uroczystości odbył się również program artystyczny z udziałem: E. Flinty, M. Jeżowskiej, K. Rusin, J. Baczyńskiego, R. Bryndala, J. Cygana, M. Damięckiego, R. Lipko, Z. Zamachowskiego, aktorów Teatru AKT oraz M. Rodowicz w koncercie finałowym.

 

IV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" 

Jesienią 2005 roku odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii “Cała Polska Czyta Dzieciom” w roku szkolnym 2004/2005. Biblioteka Publiczna w Zdunach otrzymała Wyróżnienie Specjalne.

 

"O FINANSACH... W BIBLIOTECE!"

Biblioteka Zduny uczestniczy w nowym projekcie edukacyjnym ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pt.:  „O finansach … w bibliotece”.

Jego celem jest zwiększenie u osób… 50+ umiejętności korzystania z usług finansowych. Wcześniej nasza „załoga” została wyposażona  w wiedzę, dzięki której będzie mogła pomagać – jak my mówimy „bardzo dorosłym” użytkownikom biblioteki w wyszukiwaniu informacji ekonomicznych, szczególnie przydatnych w życiu codziennym.

W trakcie projektu bibliotekarze występowali w roli trenerów – prowadzili szkolenia w zakresie finansów i zagadnień ekonomicznych. Posługiwali się gotowymi kursami e-learningowymi, jakie przygotowali eksperci z NBP. Uporządkować i ułatwić dostęp do treści kursów umieszczonych w Internecie pomógł uczestnikom wydruk, zawierający pakiet stron internetowych używanych podczas zajęć.

I EDYCJA 

Otrzymaliśmy wyróżnienie w tym projekcie wraz z przedstawicielką pokolenia 50+ Panią Marią Pachurką! Tym samym nasza Biblioteka zdobyła 10 talentów, które może wymienić na nagrody. Dodatkowo Pani Maria także może wybrać jedną z trzech nagród oraz wziąć udział wraz z przedstawicielami Biblioteki w konferencji podsumowującej realizację projektu w Warszawie

II EDYCJA 

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, iż nasza prezentacja zajęła 2. miejsce w konkursie "O finansach...w Bibliotece" wraz z przedstawicielem pokolenia - Panem Jerzym Wiatrakiem, udało nam się w ostatniej chwili stworzyć prezentację konkursową. Do udziału w konkursie zgłosiły się 42 biblioteki, więc jury miało bardzo ciężką pracę by wyłonić najlepszych!

Nasza Biblioteka wraz z Filią w Baszkowie zorganizowała podczas tej edycji: 4 grupy (tj. 33 osoby) wzięły udział w cyklu 5 spotkań o finansach, które łącznie trwały 65 godzin. 

W dniu 14 października zaproszono nasze koleżanki, Marię Nowacką oraz Halinę Junory - prowadzące spotkania "O finansach...w Bibliotece" by odebrały zdobytą nagrodę w konkursie dla Biblioteki - projektor oraz dla Przedstawiciela Pokolenia - aparat fotograficzny, który wręczyła mu tuż po przyjeździe z Warszawy Maria Nowacka . 

Poniżej prezentujemy link do prezentacji konkursowej: http://www.slideshare.net/asia1420/o-finansach-prezentacja-msz?from_search=6

 

"ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ" - "ODJAZDOWY KONKURS"

Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.

Nasz rajd odbył się w Dzień Bibliotekarza, czyli 8 maja 2013r o godz. 15.00. Była cudna, słoneczna pogoda i wspaniałe humory! Na starcie pojawili się sympatycy rowerów i czytania  - młodzież i osoby dorosłe; w Baszkowie dołączyła grupa dzieci i młodzieży szkolnej pod opieką nauczycielki oraz dzieci pod opieką dorosłych. Trasa – 18 km wiodłaprzez : Baszków - Bestwin - Rudę aż do leśniczówki „Hubertówka”, której właścicielem jest Sławomir Ptak.

Z przyjemnością informujemy, iż zdobyliśmy 1. Miejsce w „Odjazdowym konkursie”. Konkurs polegał na wykonaniu najlepszej relacji z rajdu, w którym ważnym elementem było promowanie czytelnictwa oraz dobra zabawa czytelników i Bibliotekarzy. Nam się to udało! Wykonałyśmy prezentację multimedialną, którą jury oceniło jako: Praca jest pomysłowa, z przymrużeniem oka. Przekaz jest bardzo ciekawy, z przyjemnością ogląda się tę prezentację. Udało się w krótkiej formie zawrzeć całość wydarzenia: rajd i promocję czytelnictwa. Przekaz jest klarowny, a cała prezentacja zachęca do zrobienia Odjazdowego Bibliotekarza u siebie.

 

 "SIECIAKI NA WAKACJACH 2013"

Biblioteka Publiczna w Zdunach zgłosiła swój udział w akcji "Sieciaki na wakacjach”, organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange.

Działania podjęte przez organizatorów mają na celu uczenie dzieci jak reagować na zagrożenia w internecie i jak i unikać. Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, przekazywać podstawowe zasady bezpiecznego surfowania w sieci.

Czas spędzony przed komputerem zabiera  im większą część dnia! Co najbardziej wciąga naszych internautów ? – gry komputerowe, bajki, filmy i muzyka Ale internet to nie tylko zabawa, to także nauka. Dla ciekawskich - źródło poszerzania wiedzy, horyzontów myślowych.

Nasza koleżanka, Halina Junory znalazła się na liście laureatów konkursu "Sieciaki na wakacjach 2013". Biblioteka otrzyma zestaw gier i programów komputerowych ufundowanych przez wydawnictwo Techland. :)

udział w akcji „Sieciaki na wakacjach”, organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange.

 

SPOTKANIA Z PASJAMI

W ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Orange realizuje projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów. Projekt ten zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliotekach 12 spotkań online w formie wideo konferencji (poprzez streaming online), skierowanych do osób starszych.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Ważne by  stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi.

Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi.

W konkursie „Spotkania z Twoimi pasjami” wzięły udział 2 czytelniczki, które uczęszczały na spotkania do Biblioteki w  Zdunach – obie Panie zostały nagrodzone; obie mają podobne pasje, nadal mają marzenia i chcą je realizować, mimo swojego wieku. 

 

 

Wczytywanie obrazów...

Dziś jest: 20.04

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

22.04 - Dzień Ziemi
23.04 - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24.04 - Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży
25.04 - Dzień Służby Więziennej
26.04 - Dzień Drogowca i Transportowca
29.04 - Międzynarodowy Dzień Tańca

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
soboty: 9:00 - 12:00

Tu jesteśmy!

Kliknij, aby przejsć do mapy

Mapa